Opinie

W świecie mediów

Historia

O pochodzeniu Słowian

Czy jesteśmy potomkami Wandalów, najbardziej znanych ze zrabowania (dla cennego wówczas metalu) kotw spinających fundamenty kamienic starożytnego Rzymu?  „W 455 roku w brawurowym wypadzie Wandalowie ...

Via Electra, Via Regia, Via Ambra. Historyczne nazwy polskich korytarzy transportowych są zapomniane

Jako ekonomista, ale także- w młodości- nagradzany historyk- protestuję przeciwko pomijaniu historycznych nazw dróg. Drogownictwo jako branża gospodarki istniało na obszarze Polski już w starożytności. ...

Sejmiki zamiast parlamentów. Historia samorządności po 1989 r.

W latach 1990–1998 gminy w obszarze województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci sejmiku samorządowego[2][3]. Rady gmin dokonywały wyboru delegatów do sejmiku[4]. Sejmiki te pełniły funkcje ...

Stany pruskie- dawny parlament Warmii i Mazur

Fot. Ostróda na granicy Warmii i Mazur Stany pruskie (także, (sejm)ik pruski, (sejm)ik Prus Królewskich, stany Prus Królewskich) – organ przedstawicielski w Prusach. Jego historia ...

Historia Sejmu Śląskiego

Od redakcji: Dla osoby prowadzącej gazetę niebywale trudnym do zrozumienia wydają się obawy rozmaitych grup czy środowisk przed zmianami. Zajmuję się też działalnością wydawniczą w sferze administracji, choć ...

Królestwo Gotyskandza- pierwsze z państw u ujścia Wisły

Powinniśmy na nowo spojrzeć na wcześniejsze dzieje ziem polskich. Otóż nowe analizy źródeł historycznych  jakie np. są prowadzone przez społeczności archeologów czy historyków (np. skupionych wokół portalu www.historycy.org) ...

Popelus Secundus, Popiel II, władca w latach ok. 815- 840

cc Wikimedia. Popelus Secundus, rycina z roku 1605 Źródło http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=2366&dirids=1 Popiel ІІ lub Pumpil II zwany Chostkiem; de regno Pumpil (Popel, rekonstruowane jako Pąpyl), był ...

Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.

Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele dowodów wskazuje na to ...

Stany Galicyjskie- historia parlamentaryzmu na południu kraju

Stany Galicyjskie Stany Galicyjskie – galicyjski sejm stanowy o charakterze doradczym (postulatowym), działający w zaborze austriackim w latach 1782–1788 i 1817–1848.Spis treści     1 XVIII ...

Dawny Sejm Stanów Pomorskich w Szczecinie

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich w Szczecinie TympanonHerb Księstwa Pomorskiego Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Dom Ziemiaństwa, Landeshaus) – gmach przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie zbudowany ...

Problem: centralizacja?

Federalizm

Fot. Szwajcaria to kraj federalny Federalizm jest systemem w którym polityczna niezależność jest dzielona między organy centralne kraju oraz rządy czy samorządy jego regionów. Władza ...

Kolej miejska dla aglomeracji?

Likwidacja systemu transportu szynowego w GOP: idziemy w kierunku Rosji, a nie Europy Zachodniej

  Stary port w Gliwicach. Dokładnie w tym miejscu budowana jest śródmiejska droga szybkiego ruchu przez (częściowo wyburzane) ścisłe centrum miasta, w sprzeczności z polityką ...

Koleje w GOP-ie: kolejne 5 lat w objęciach monopolisty

Pociąg firmy prywatnej, cc wikimedia Adam Fularz O kolei na Górnym Śląsku aż nie chce się pisać. Stan rzeczy nie ma bowiem szans na zmiany. ...

Co się dzieje długofalowo?

Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo?

Akcja czasopisma „Miasta” przeciwko rozlewającej się urbanizacji- opuchliźnie miast Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo? Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ...

Rozwój podmiejskich centrów dystrybucji detalicznej w ujęciu ekonomiki transportu

The development of the suburban shopping centres from the point of view of transportation economics Adam Fularz There are many of those who ask for ...

Urban Sprawl, czyli hipermarkety opierają się na motoryzacji.

Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawiły się dość poważne problemy wywołane przez rozwój tego środka transpotu. W tej pracy ...

Uncategorized

Konstytucja Województwa Śląskiego- tekst arch.

Konstytucja Województwa Śląskiego Do: Rzecznik Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46     40-037 Katowice Szanowni Państwo, wg mnie dokument jest obowiązujący, sprawdzałem czy ten stan się ...