marzec 2013 Archive

Królestwo Gotyskandza- pierwsze z państw u ujścia Wisły

Powinniśmy na nowo spojrzeć na wcześniejsze dzieje ziem polskich. Otóż nowe analizy źródeł historycznych  jakie np. są prowadzone przez społeczności archeologów czy historyków (np. skupionych wokół portalu www.historycy.org) ...

Popelus Secundus, Popiel II, władca w latach ok. 815- 840

cc Wikimedia. Popelus Secundus, rycina z roku 1605 Źródło http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=2366&dirids=1 Popiel ІІ lub Pumpil II zwany Chostkiem; de regno Pumpil (Popel, rekonstruowane jako Pąpyl), był ...

Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.

Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele dowodów wskazuje na to ...

Rzeczp. Polska biedna bo… zbyt zcentralizowana?

W dobie kryzysu gospodarczego kilka krajów uznało za stosowne dokonać zmian ustrojowych. Czy Polska potrzebuje zmiany ustroju na typowy dla większości krajów Europy Zachodniej system ...

Teorie spiskowe a praktyka

Termin „teoria spiskowa” bywa często nadużywany. Tymczasem istnieją też „teorie teorii spiskowych”, wyjaśniające  czemu ten rodzaj narracji, używający selekcji argumentów (niekoniecznie powiązanych) dowodzących istnienia wielkich spisków, cieszy się ...

W niektórych regionach przetrwało zaledwie kilkanaście autochtonicznych rodzin. Lokalne kultury i narody na wymarciu.

Polska wydaje się mieć jakiś problem z mniejszościami- a te- jakby zanikają. Część polityków głosi tezę że nadanie mniejszościom jakichkolwiek praw jest wspieraniem ruchów autonomicznych, ...

Dziś zapomniane Święto Mężczyzn. Dlaczego przyrost naturalny spada?

Dziś Dzień Mężczyzn- święto skądinąd zapomniane, przygniecione balastem święta kobiet. Te nawet urządziły dziś manifę. Nie były wrogo nastawione do mężczyzn, śpiewały i tańczyły piosenki ...

Media publiczne: może nie ta forma prawna?

Od jakiegoś czasu prowadzę różne niewielkie media, i chciałbym zabrać głos w dyskusji o mediach publicznych. Dziś zmieniła się struktura mediów opiniotwórczych w Polsce. Media ...