Uncategorized

Pytania redakcji o transport i plan transportowy regionu

W którym roku uchwalono Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Państwa Województwa? Czy jest planowana jego aktualizacja? Czy transport zbiorowy w Państwa regionie Europy jest konkurencją dla samochodów osobowych w jakiejkolwiek relacji? Jakie plany ma Zarząd Województwa wobec transportu zbiorowego?

Pozdrawiam

Adam Fularz

Odpowiedzi:

Dzień dobry,

Informacja Wydziału Transportu

1.       Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Śląskiego („plan transportowy”) opracowano w roku 2015.

2.       Przewidujemy aktualizację ww. planu w roku 2020.

3.       Konkurencyjność wobec indywidualnego transportu samochodowego wykazują przewozy kolejowe na relacjach przebiegających (również tranzytowo) przez tereny zurbanizowane, ze względu na możliwość uniknięcia opóźnień wynikających z zatorów drogowych i stale poprawiającą się jakość taboru. Ponadto transport zbiorowy (kolejowy i autobusowy) posiada atut dowozu do centrów ośrodków miejskich, gdzie transport indywidualny napotyka barierę w postaci braku miejsc postojowych. Występują jednak relacje (np. w północna część województwa śląskiego) gdzie oferta przewozowa nie jest wystarczająca i nie stanowi konkurencyjnej oferty dla motoryzacji indywidualnej.

4.       Priorytetem w wojewódzkich przewozach pasażerskich jest organizowanie sieci połączeń kolejowych, zapewniających skomunikowanie poszczególnych ośrodków w województwie.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Gruszka

Rzecznik prasowy

znak-PL_RGB-HTML
znak-PL_RGB-HTML

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 40 657

By