Uncategorized

Nowa linia kolei podmiejskiej w Katowicach – wniosek

Katowice, 19 czerwca 2019 r.KT-OT.8064.9.2019.SJKT-OT.KW-00830/19PanAdam Fularz
Adam.Fularz NA S. wieczorna.pl

Dotyczy wniosku o nową linię kolei podmiejskiej w Katowicach.

W odpowiedzi na Pana pismo informuję, że przejazd pociągów pasażerskich liniami kolejowymi nr 651 (Gottwald – Hajduki _ Radoszowy) i dalej linią kolejową nr 141 na odcinku Radoszowy – Kokociniec – Panewnik – Katowice Ligota wynika tylko i wyłącznie z niemożności przejazdu tych pociągów planową trasą z Katowice przez Katowice Brynów do Katowic Ligoty z powodu prowadzonych przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. robót.  Z powodu znacznego wydłużenia czasu przejazdu na odcinku Katowice – Katowice Ligota żaden z przewoźników na chwilę obecną nie przewiduje regularnych kursów przez Gottwald – Radoszowy. 

Województwo Śląskie będące organizatorem publicznego transportu zbiorowego nie przewiduje uruchomienia na tym odcinku wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Poruszona przez Pana kwestia rozwoju „kolei podmiejskiej” i proponowana linia komunikacyjna leży w gestii Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która jest organizatorem metropolitalnych przewozów kolejowych. Na zlecenie GZM została opracowana „Koncepcja Kolei Metropolitalnej”. Z posiadanej przez tut. Urząd wiedzy nie wynika jednak, żeby opracowana koncepcja przewidywała uruchomienie regularnych przewozów pasażerskich na omawianym odcinku. Linia kolejowa nr 651 przewidywana jest jedynie jako linia rezerwowa do prowadzenia ruchu pociągów metropolitalnych w przypadku zakłóceń na magistralach metropolitalnych. 

Dyrektor

Wydziału Komunikacji i Transportu

Janusz Berkowski

Otrzymują: Adresat,

By