Uncategorized

Pytania prasowe likwidacja peronów kolejowych- prośba o podanie powodów decyzji

Pytania prasowe

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Z jakich powodów marszałek woj. śląskiego podjął decyzję o likwidacji peronów na linii kolejowej podmiejskiej- planowanej kolei aglomeracyjnej dla Częstochowy? Na odcinku Chorzew- Siemkowice- Częstochowa likwidacji mają ulec wszystkie perony pasażerskie.

„Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK (..) tłumaczy, to właśnie marszałek województwa (pismem z 22 września 2015 roku) skierowanym do wykonawcy dokumentacji przedprojektowej, czyli Multiconsult podtrzymał wcześniejszą decyzję z lutego 2015 r. o niezamawianiu pasażerskich usług przewozowych na linii nr 146 na odcinku Częstochowa – Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.- donosi Rynek Kolejowy.

By