Szkoła

Codziennie, także w weekendy, wydanie internetowe Gazety Poselskiej nadaje ton poinformowanej debacie i poukładanej dyskusji na terenie całego kraju. Gazeta posiada wydania na terenach zamieszkałych przez ok. 20 mln mieszkańców miast i aglomeracji na terenie całego kraju. Wydanie internetowe jest tylko produktem on-line. Wydanie internetowe eksploruje idee, tematy i osobowości definiujące nasz świat: oferujemy przegląd publikacji z zakresu polityki, spraw globalnych, finansów, kultury i więcej. Aby tego dokonać, musimy kształcić kadry we własnym zakresie.

Drodzy przyjaciele,

Szukamy wsparcia dla niewielkiej Szkoły przy Gazecie Poselskiej. Jest to inicjatywa naszego wydawnictwa która rośnie coraz szybciej.

Historia i misja

Przez lata obywaliśmy się bez poszukiwania sponsorów i darczyńców. Publikacje jednak się rozrosły, posiadamy dziś tytuły w każdym większym mieście kraju. Okazało się to konsumować znaczne zasoby finansowe i ludzkie. Chcemy także utrzymać- bardzo kosztowne w produkcji wydanie poświęcone sprawom ekonomicznym i historycznym- Gazetę Poselską. Wydanie musi być przekształcone w fundację, co pociąga dodatkowe koszty.

Cele

Chcemy utrzymać i rozwijać program praktyk i staży w Szkole, praktycznie szkoląc chętne osoby w zakresie podstaw biznesu wydawniczego w dobie kryzysu ekonomicznego, technologii komputerowych, economic literacy, finacial literacy. Szkoła się rozrosła, ma instytuty których utrzymanie przekracza możliwości wydawnictwa. Wymusza to konieczność zmian organizacyjnych.

Warunki działania

Tereny na których działamy są nacechowane wysokim ubóstwem. Na tle reszty kontynentu wyróżnia je, zmieniająca się ku wielokulturowości, ale wciąż jednak silna, jednorodność rasowa i kulturowa. Prowadzenie mediów zawierających także treści zróżnicowane kulturowo, mediów dbających o mniejszości, jest coraz bardziej kosztowne. Obecnie już narażamy producentów telewizyjnych rynków mniejszościowych na straty, nie mogąc należycie szybko finansować kosztów transmisji ich produkcji multimedialnych. Podniesienie jakości portali lokalnych to inwestycja, która nie uda się bez Państwa wsparcia, bynajmniej nie tylko finansowego.

Nasze instytucje
Instytut Ekonomiczny
Instytut Historyczny

Serwis Informacji dla Dziennikarzy:

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner