Uncategorized

Odp. na wniosek o uruchomienie połączeń Rybnik-Gliwice


Katowice, 14 listopada 2019 r.KT-OT.8060.40.2019.JJKT-OT.KW-01399/19
Re: Odp na wniosek o uruchomienie połączeń Rybnik-Gliwice Adam Fularz [Rejestr#KT-OT.KW-01399/19] [Sprawa#KT-OT.8060.40.2019]
PanAdam Fularz adam.fularz na s. wieczorna.pl

Dot. odpowiedzi na wniosek z dnia 12.11.2019 r.

W związku z Pana wnioskiem z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczącym uruchomienia połączeń na odcinku Rybnik-Gliwice w ilości 8-10 kursów dziennie informuję, iż Województwo Śląskie jako Organizator publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym na terenie województwa nie przewiduje możliwości uruchomienia w najbliższej przyszłości dodatkowych pociągów
na wskazanym odcinku. 

Organizator nie dysponuje w chwili obecnej środkami finansowymi, które umożliwiałyby realizację wnioskowanych połączeń kolejowych. Wysokość dopłaty do pockm, którą należałoby przekazać Operatorowi za realizację dodatkowej pracy eksploatacyjnej na wspomnianym odcinku, przy założeniu uruchomienia 8-10 par pociągów codziennych wyniosłaby ok. 4,4 mln zł – 5,5 mln zł rocznie.

Janusz Berkowski

Dyrektor 

Wydziału Komunikacji 

i Transportu

By