Uncategorized

Wniosek o nową linię kolei podmiejskiej w Katowicach


do Urzędu Marszałkowskiego w woj. śląskim

WNIOSEK

Szanowni Państwo,

Obserwuję że w woj. śląskiem jest brak połączeń kolejowych regionalnych do osiedla Batory w Chorzowie i do os. Kokociniec. Jednakże- trasą tą jako objazdową jeżdżą pociągi pasażerskie przewoźnika Intercity- np. pociąg Morava który 23 czerwca 2019 r. będzie odjeżdżał o godz. 4.37 rano.

Proponuję:

  • Budowę przystanku Chorzów Batory Południowy
  • Budowę dwóch przystanków  na os. Kokociniec oraz ew. innych przystanków na trasie
  • Dostosowanie tej linii do roli trasy podmiejskiej obsługiwanej przez pociągi regionalne przewoźnika Koleje Sląskie. Kursowałaby ona z Tych do Katowic przez tą trasę jako jeden z wariantów połączenia podmiejskiego do Tych. Możliwe są też inne relacje.

Załączam grafiki. Dołączam opis z prasy:

„Zaskoczeni mogą być podróżni z Katowic, którzy w niedzielę, 23 czerwca, wybiorą się porannym pociągiem Morava do Wiednia przez Tychy i Rybnik. Skład ten wyjedzie z katowickiego dworca w stronę Chorzowa Batorego, następnie objazdem skieruje się przez linie towarowe używane na co dzień przez pociągi z węglem z KWK Wujek Ruch Śląsk, czyli przez Kokociniec. Z tego względu tego dnia pociąg ten wystartuje o godz. 4.37, czyli ponad kwadrans wcześniej niż zazwyczaj.”

wg http://nettg.pl/news/157802/najwieksze-zamieszanie-w-ruchu-pociagow-pkp-intercity-dotyczy-chorzowa/set/page/2

__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

Katowice, 19 czerwca 2019 r.KT-OT.8064.9.2019.SJKT-OT.KW-00830/19PanAdam Fularz
Adam.Fularz NA S. wieczorna.pl

Dotyczy wniosku o nową linię kolei podmiejskiej w Katowicach.

W odpowiedzi na Pana pismo informuję, że przejazd pociągów pasażerskich liniami kolejowymi nr 651 (Gottwald – Hajduki _ Radoszowy) i dalej linią kolejową nr 141 na odcinku Radoszowy – Kokociniec – Panewnik – Katowice Ligota wynika tylko i wyłącznie z niemożności przejazdu tych pociągów planową trasą z Katowice przez Katowice Brynów do Katowic Ligoty z powodu prowadzonych przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. robót.  Z powodu znacznego wydłużenia czasu przejazdu na odcinku Katowice – Katowice Ligota żaden z przewoźników na chwilę obecną nie przewiduje regularnych kursów przez Gottwald – Radoszowy. 

Województwo Śląskie będące organizatorem publicznego transportu zbiorowego nie przewiduje uruchomienia na tym odcinku wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Poruszona przez Pana kwestia rozwoju „kolei podmiejskiej” i proponowana linia komunikacyjna leży w gestii Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która jest organizatorem metropolitalnych przewozów kolejowych. Na zlecenie GZM została opracowana „Koncepcja Kolei Metropolitalnej”. Z posiadanej przez tut. Urząd wiedzy nie wynika jednak, żeby opracowana koncepcja przewidywała uruchomienie regularnych przewozów pasażerskich na omawianym odcinku. Linia kolejowa nr 651 przewidywana jest jedynie jako linia rezerwowa do prowadzenia ruchu pociągów metropolitalnych w przypadku zakłóceń na magistralach metropolitalnych. 

Dyrektor

Wydziału Komunikacji i Transportu

Janusz Berkowski

Otrzymują: Adresat,

By